Profesja Edukacja - Bądź Zawodowcem !

Translate

Szukaj na tym blogu

czwartek, 5 stycznia 2017

Opiekun w domu pomocy społecznej- zawód dla osób chętnych do pomocy potrzebującym

Opiekun w domu pomocy społecznej jest odpowiedzialny za otaczanie opieką i udzielanie pomocy osobie niesamodzielnej, chorej, niepełnosprawnej, bezdomnej, starszej, upośledzonej umysłowo, potrzebującej stałej opieki i pielęgnacji. Do ośrodków trafiają również osoby pochodzące z patologicznych środowisk, alkoholicy czy kobiety uciekające przed przemocą rodzinną.

Opiekun współpracuje z innymi specjalistami i terapeutami realizując programy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności z zakresu higieny osobistej (np. codziennej toalety), samoobsługi (na przykład ubieranie się, spożywanie posiłków) oraz pielęgnacji. Asystuje w prowadzeniu rehabilitacji i musi być przygotowany na czuwanie nad stanem chorego w dzień i w nocy.

Ponadto, opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się organizacją wolnego czasu, mobilizuje do aktywności oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Tym sposobem umożliwia samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i społecznością lokalną. Aktywności te często przybierają formę spacerów, gier i zabaw, działań w kółkach zainteresowań, czytanie, czy zwykłej rozmowy i okazania zainteresowania.

Odpowiedzialne stanowisko jakie zajmuje opiekun w domu pomocy społecznej wymaga od niego określonych kompetencji personalnych i społecznych. Powinien posiadać dojrzałość emocjonalną oraz wrażliwość, musi odznaczać go altruizm i empatia w kontaktach międzyludzkich. Musi też być odporny na sytuacje trudne i stres.

Absolwenci szkoły policealnej na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej mogą znaleźć zatrudnienie w domach małego dziecka, domach pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, placówkach dziennego pobytu dla seniorów, przy warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, ośrodkach dla bezdomnych i samotnych matek , w szpitalach i szkołach.

Źródło: profesjaedukacja.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza