Profesja Edukacja - Bądź Zawodowcem !

Translate

Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 21 listopada 2016

Zostań specjalistą ds. maszyn! Rozpocznij naukę na kierunku Technik Mechanik

Technik Mechanik to jeden z zawodów, do którego przygotowujemy słuchaczy w Szkole Zawodowej Profesja Edukacja. Wybór tego kierunku w naszym programie edukacyjnym nie był przypadkowy. Absolwenci o tym profilu zawodowym znajdują pracę niemal we wszystkich działach gospodarki, gdzie naprawa maszyn i urządzeń technicznych gra główną rolę. Dotyczy to zarówno sfery usługowej, jak i produkcyjnej.

Głównym zadaniem z jakim musi zmierzyć się technik mechanik to naprawa maszyn, a także uczestniczenie w procesie projektowania, wytwarzania i obsługi maszyn i urządzeń. Dokładna specyfikacja zadań będzie zależeć od specjalności wybranej w dalszym toku kształcenia zawodowego. Z tego powodu uczestnicy kursu na kierunku Technik Mechanik w przyszłości będą zajmować się różnymi aspektami i dziedzinami pracy. Jedni zajmować się będą zagadnieniami związanymi z budową, użytkowaniem czy konserwacją maszyn i urządzeń. Inni zostaną  specjalistami w obróbce skrawaniem (np. frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie), a jeszcze inni w spawalnictwie.

Z uwagi, że maszyny i urządzenia są obecne niemalże w każdej dziedzinie przemysłu, perspektywy zatrudnienia technika mechanika są obiecujące. Z tego powodu, w zależności od preferencji może ukierunkować swoją specjalność na przemysł maszynowy, transport, budownictwo czy usługi.

Technik mechanik poza podstawowym zakresem wiedzy z takich dziedzin jak budowa maszyn, wytrzymałość materiałów czy mechanika poznaje także nowoczesne technologie wytwarzania, projektowania komputerowego czy też obsługi sterowania. W Szkole Profesja Edukacja wychodzimy naprzeciw postępowi technicznemu, który zmusza do poznania nowych programów i technik komputerowych wykorzystywanych w pracy technika mechanika. Dzięki temu nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zakresie kompletnej obsługi maszyn nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Źródło: profesjaedukacja.pl

poniedziałek, 14 listopada 2016

Dołącz do brygady budowlanej pracując jako cieśla

Osoby, które związały swą przyszłość zawodową z kierunkiem budowlanym z pewnością nie mogą narzekać na brak pracy czy niskie zarobki! Rozkwit budownictwa jednorodzinnego czy inwestycje deweloperskie przyczyniają się do tego, że fachowcy mają pełne ręce roboty!

Między innymi z tego powodu zdecydowaliśmy się wprowadzić do programu nauczania w Szkole Zawodowej ProfesjaEdukacja profil o kierunku Cieśla. Słuchasz na tym kierunku poznaje w praktyce na czym polega praca przy tworzeniu konstrukcji wieńcowej oraz poznaje zagadnienia teoretyczne, jak na przykład znajomość czytania rysunków technicznych.

Z uwagi na  charakter tego zawodu, który wymaga pracy przy dużych elementach konstrukcyjnych budynków (więźby dachowe, szalunki, konstrukcje wieńcowe) cieśla powinien mieć pewne predyspozycje psychofizyczne umożliwiające wykonywanie pracy. Powinien być wytrzymały fizycznie, z dobrym refleksem i koordynacją, bez lęku wysokości czy przestrzeni. 

Praca cieśli odbywa się na dużej i otwartej przestrzeni, często na wysokościach. Niekiedy pracę wykonuje się też w głębokich wykopach, jak również na zapleczu budowy w zamkniętych pomieszczeniach  lub w warsztatach rzemieślniczych. Cieśla może być narażony na konieczność pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, kontakt z substancjami toksycznymi aplikowanymi na drewno, bądź pyłami budowlanymi.

Osoba po ukończeniu nauki w zawodzie cieśli może poszukiwać pracy w firmach budowlanych bądź u prywatnych osób, oferujących takie usługi. Osoba, która marzy o samodzielnej działalności lub pracy jako podwykonawca musi być przygotowany na konieczność zakupu koniecznych elektronarzędzi, czy urządzeń i narzędzi ręcznych.  Ich nabycie jest kosztowne i nie każdego fachowca jest na nie stać.


Jeśli czujesz jednak, że podołasz zadaniom, jakie stoją przed cieślą, zachęcamy już teraz do kontaktu w naszą Szkołą Zawodową wWarszawie. W Profesja Edukacja proponujemy naukę zawodów z obiecującą perspektywą pracy- takim zawodem jest właśnie cieśla.

środa, 2 listopada 2016

Technik Informatyk– profil słuchacza i perspektywy pracy

Wybierając kierunek dalszej edukacji najczęściej bierzemy pod uwagę zarówno własne upodobania, jak i możliwości zawodowe, jakie daje dana profesja. Wiele osób zainteresowanych nowymi technologiami wybiera kierunek technik informatyk- zawód z obiecującą perspektywą zatrudnienia.

Aby zostać technikiem informatykiem warto wybrać szkołę, która kompleksowo przekazuje wiedzę konieczną, by zostać ekspertem w dziedzinie informatyki i technologii. Takim miejscem jest Szkoła Policealna Profesja Edukacja!

Słuchacz, który wybiera się do naszej szkoły powinien być przygotowany na konieczność rozwoju zasobu słownictwa w języku angielskim z branży informatycznej. Angielski jest językiem, w którym prezentowane są główne źródła informacji branżowej.

Osoby podejmuje się nauki zdobędą kompleksową wiedzę z przedmiotów informatycznych, matematyki, a także z przedmiotów teoretycznych. W Szkole Policealnej Profesja Edukacja rozwijamy także umiejętności naszych słuchaczy, niezbędne w pracy technika informatyka. Jest to zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji, metod i technologii, umiejętność pracy w zespole multidyscyplinarnym, ciekawość, kreatywność i wyobraźnia, zainteresowanie tematyką postępu technologicznego i badań.
Praca technika informatyka często będzie zależeć od specjalizacji, jakiej podejmie się  w dalszej nauce. Nasi absolwenci będą mogli podjąć się pracy jako konsultant, administrator baz danych, programista, administrator sieci lub pracować w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu z naszą Szkołą Policealną w Warszawie !

Źródło: profesjaedukacja.pl