Profesja Edukacja - Bądź Zawodowcem !

Translate

Szukaj na tym blogu

piątek, 27 stycznia 2017

Jak zostać profesjonalnym bloggerem, vloggerem?

Mimo, że zajęcie blogera lub vlogera kojarzy się  z działalnością typu freelanc, to istnieją specjalne szkoły przygotowujące do zdobycia tego zawodu. Obserwowane zmiany na rynku pracy i zapotrzebowanie na usługi blogera i vlogera skłoniły nas do uruchomienia tego kierunku w Szkole Profesja Edukacja

Bloger / Vloger zazwyczaj prowadzi własną działalność gospodarczą, ale może również być zatrudniony przez podmiot zewnętrzny w celu prowadzania bloga w jego imieniu.

Bloger / Vloger to osoba, która specjalizuje się w prowadzeniu platformy blogowej. W skład tego wlicza się aktualizacja treści, obrazów i filmów tematycznie związanych z prowadzonym blogiem. Do profesjonalnego wykonywania tych obowiązków przygotowują zajęcia uruchomione za kierunku bloger / vloger : Warsztaty pisania, Grafika komputerowa, Film. Montaż i realizacja dźwięku, Warsztaty filmowe.

Dodatkowo uruchomiliśmy przedmiot Trening kreatywności! 

W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych znalazł się także przedmiot Prawo autorskie, którego znajomość jest konieczna szczególnie w działalności, gdzie prawo do treści ma tak istotne znaczenie.

Z uwagi, że Bloger / Vloger podejmuje działania marketingowe na prowadzonej platformie blogowej oraz odpowiada za efektywność prowadzonej platformy blogowej, wśród nauczanych przedmiotów nie mogło zabraknąć Podstaw marketingu.

Do zajęć Blogera / Vlogera będzie też należeć nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w ramach społeczności interaktywnych. Do profesjonalnego wykonywania tych działań przygotuje do kurs Platformy blogowe i serwisy społecznościowe, a także Podstawy psychologii i komunikacja interpersonalna.

Zapisy a profil Bloger / Vloger trwają cały rok. Chętne osoby muszą mieć ukończoną szkołę średnią. Nauka trwa 1 rok. 

Źródło: profesjaedukacja.pl

piątek, 20 stycznia 2017

Asystent nauczyciela w przedszkolu– pierwszy krok do pracy w placówkach oświatowych

Praca w  placówkach oświatowych interesuje sporą część młodych ludzi. Swój pierwszy krok w tym kierunku stawiają najczęściej rozpoczynając karierę zawodową od wspierania nauczyciela, z czego czerpią praktyczną wiedzę. Warto wiedzieć, że już po dwóch semestrach nauki w trybie zaocznym słuchacz uzyskuje kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie się pracy w zawodzie Asystent nauczyciela przedszkola.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku Asystent nauczyciela przedszkola to placówki opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym oczywiście przedszkola, zarówno publiczne jak i prywatne. Jest to zawód o charakterze usługowym. Zadaniem asystenta jest wspomaganie nauczyciela w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych. Współpracuje z osobą prowadzącą zajęcia i wspiera ją w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi.

Asystent nauczyciela przedszkola czynnie uczestniczy w pomocy podopiecznym. Asystuje dzieciom w wykonywaniu czynności higieniczno- sanitarnych, przy spożywaniu posiłków, w sprzątaniu po zajęciach, ubieraniu i rozbieraniu się w szatni, zmianie obuwia, nadzoruje czas odpoczynku i leżakowania. Uczy dzieci nie tylko przedmiotów dydaktycznych, realizując program nauczania. Zadaniem asystenta jest także wpojenie dzieciom podstawowych zasad higieny osobistej, zachowania czystości i porządku.

Asystent nauczyciela przedszkola opiekuje się dziećmi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Ponadto zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Jeżeli praca w przedszkolu wydaje Ci się interesująca i pragniesz zdobyć odpowiednie kwalifikacje, koniecznie skontaktuj się z nami. Prowadzimy zajęcia na terenie Warszawy !

Źródło: profesjaedukacja.pl

środa, 11 stycznia 2017

Technik agrobiznesu- perspektywy pracy w rolnictwie i przemyśle spożywczo-przetwórczym

Technik agrobiznesu jest to osoba przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie, a także do pracy w rolnictwie oraz przemyśle spożywczo-przetwórczym. Absolwent  tego kierunku posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą produkcji, ekologii, zagadnień ekonomicznych, nawet tych dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych. 

Osoba z dyplomem Technika agrobiznesu ma spore szanse na znalezienie zatrudnienia. Jest bowiem specjalistą w zakresie szeroko pojętych działań w działalności gospodarczej i w agrobiznesie.  Może podjąć się zadań dotyczących nie tylko samej produkcji, ale i dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych. Posiada też podstawy wiedzy na temat reklamy i kalkulacji opłacalności sprzedaży. Kompleksowa wiedza pozwala na znalezienie pracy na stanowisku, związanym z ekonomią, rolnictwem, marketingiem, zarządzaniem, czy finansami i rachunkowością. 


Technicy agrobiznesu pracują w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych w tej branży, a nawet w urzędach administracji samorządowej. Poza tym Technik agrobiznesu posiada pełną wiedzę oraz umiejętności, które umożliwiają mu prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne na własny rachunek. Wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz dotacji dla gospodarstwa rolnego okaże się w tym przypadku dodatkowym atutem!


Jesteś zainteresowany podjęciem nauki zawodu Technik agrobiznesu ? Dowiedz się więcej ! Zadzwoń lub przyjdź osobiście do Szkoły Profesja Edukacja w Warszawie ! 

BIURA SZKOŁY:
Centrum: ul. Świętokrzyska 18, wejście koło Aioli, III piętro, lokal 325
Praga: ul. Targowa 59, lokal 4a, II piętro, domofon 104

Kontakt tel. 22 82 99 156 lub 533 338 043
Email: warszawa@profesjaedukacja.pl


czwartek, 5 stycznia 2017

Opiekun w domu pomocy społecznej- zawód dla osób chętnych do pomocy potrzebującym

Opiekun w domu pomocy społecznej jest odpowiedzialny za otaczanie opieką i udzielanie pomocy osobie niesamodzielnej, chorej, niepełnosprawnej, bezdomnej, starszej, upośledzonej umysłowo, potrzebującej stałej opieki i pielęgnacji. Do ośrodków trafiają również osoby pochodzące z patologicznych środowisk, alkoholicy czy kobiety uciekające przed przemocą rodzinną.

Opiekun współpracuje z innymi specjalistami i terapeutami realizując programy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności z zakresu higieny osobistej (np. codziennej toalety), samoobsługi (na przykład ubieranie się, spożywanie posiłków) oraz pielęgnacji. Asystuje w prowadzeniu rehabilitacji i musi być przygotowany na czuwanie nad stanem chorego w dzień i w nocy.

Ponadto, opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się organizacją wolnego czasu, mobilizuje do aktywności oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Tym sposobem umożliwia samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i społecznością lokalną. Aktywności te często przybierają formę spacerów, gier i zabaw, działań w kółkach zainteresowań, czytanie, czy zwykłej rozmowy i okazania zainteresowania.

Odpowiedzialne stanowisko jakie zajmuje opiekun w domu pomocy społecznej wymaga od niego określonych kompetencji personalnych i społecznych. Powinien posiadać dojrzałość emocjonalną oraz wrażliwość, musi odznaczać go altruizm i empatia w kontaktach międzyludzkich. Musi też być odporny na sytuacje trudne i stres.

Absolwenci szkoły policealnej na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej mogą znaleźć zatrudnienie w domach małego dziecka, domach pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, placówkach dziennego pobytu dla seniorów, przy warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, ośrodkach dla bezdomnych i samotnych matek , w szpitalach i szkołach.

Źródło: profesjaedukacja.pl