Profesja Edukacja - Bądź Zawodowcem !

Translate

Szukaj na tym blogu

piątek, 15 czerwca 2018

Groomer – zawód z przyszłością!


W dzisiejszych czasach zabiegi pielęgnacyjne to usługi, z których korzystają nie tylko ludzie. Dbałość o wygląd i zdrowie dotyczy także zwierząt, dlatego świetnie prosperującym zawodem jest groomer, czyli fryzjer zwierząt. Profesja cieszy się coraz większą popularnością, między innymi dlatego, że zarobki groomera są dosyć wysokie.

Czym właściwie jest grooming?


Grooming, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie tylko strzyżenie zwierząt, ale także mycie, trymowanie sierści, czyszczenie uszu i zębów, przycinanie paznokci i wiele innych zabiegów. Najczęstszymi klientami salonów groomerskich są oczywiście psy. Jak widać, ten zawód wymaga dużej wiedzy i odpowiedniego przygotowania.

 

Groomer idealny


Jeśli zastanawiasz się nad wyborem zawodu groomera warto zastanowić się nad cechami, które byłyby pomocne w tej pracy. Z pewnością jest to zamiłowanie do zwierząt. Odpowiednie podejście do zwierzaka, chęć pomocy, cierpliwość – te zalety są w tej profesji nieocenione. Poza tym ważne jest także łagodne i spokojne usposobienie, ponieważ zwierzęta wyczuwają emocje takie jak silny stres czy zdenerwowanie – w takiej sytuacji mogą same zacząć zachowywać się niespokojnie czy nawet agresywnie. Oprócz tego groomer powinien być sumienny i dokładny w wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych tak, by każdy piesek wychodził zadowolony spod jego ręki.

Gdzie pracują groomerzy?


Groomer może oczywiście prowadzić własny salon piękności dla zwierząt. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na taką inwestycję, dlatego wielu groomerów pracuje w klinikach weterynaryjnych lub w zakładach pielęgnacyjnych dla zwierząt, których jest coraz więcej na rynku. Osoba wykonująca ten zawód może także być freelancerem i samodzielnie szukać zleceń.

 

Jak zostać fryzjerem zwierząt?


Jak już zostało wspomniane, zawód groomera wymaga odpowiedniego przygotowania. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście ukończenie odpowiedniej szkoły. W Profesja Edukacja oferujemy roczną naukę na kierunku Groomer – Fryzjer zwierząt. Na zajęciach nauczysz się między innymi strzyżenia i trymowania sierści oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i zachowań zwierząt. Dowiesz się także jak organizować pracę w salonie i jak używać preparatów, kosmetyków oraz narzędzi groomerskich. Kompleksowa wiedza zapewni Ci wymarzony zawodowy start!


Zawód groomera to z pewnością zajęcie, które wymaga poświęcenia i odpowiednich umiejętności, ale z drugiej strony to profesja, dzięki której mamy kontakt ze zwierzętami, a praca przynosi ogromną satysfakcję.

piątek, 27 stycznia 2017

Jak zostać profesjonalnym bloggerem, vloggerem?

Mimo, że zajęcie blogera lub vlogera kojarzy się  z działalnością typu freelanc, to istnieją specjalne szkoły przygotowujące do zdobycia tego zawodu. Obserwowane zmiany na rynku pracy i zapotrzebowanie na usługi blogera i vlogera skłoniły nas do uruchomienia tego kierunku w Szkole Profesja Edukacja

Bloger / Vloger zazwyczaj prowadzi własną działalność gospodarczą, ale może również być zatrudniony przez podmiot zewnętrzny w celu prowadzania bloga w jego imieniu.

Bloger / Vloger to osoba, która specjalizuje się w prowadzeniu platformy blogowej. W skład tego wlicza się aktualizacja treści, obrazów i filmów tematycznie związanych z prowadzonym blogiem. Do profesjonalnego wykonywania tych obowiązków przygotowują zajęcia uruchomione za kierunku bloger / vloger : Warsztaty pisania, Grafika komputerowa, Film. Montaż i realizacja dźwięku, Warsztaty filmowe.

Dodatkowo uruchomiliśmy przedmiot Trening kreatywności! 

W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych znalazł się także przedmiot Prawo autorskie, którego znajomość jest konieczna szczególnie w działalności, gdzie prawo do treści ma tak istotne znaczenie.

Z uwagi, że Bloger / Vloger podejmuje działania marketingowe na prowadzonej platformie blogowej oraz odpowiada za efektywność prowadzonej platformy blogowej, wśród nauczanych przedmiotów nie mogło zabraknąć Podstaw marketingu.

Do zajęć Blogera / Vlogera będzie też należeć nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w ramach społeczności interaktywnych. Do profesjonalnego wykonywania tych działań przygotuje do kurs Platformy blogowe i serwisy społecznościowe, a także Podstawy psychologii i komunikacja interpersonalna.

Zapisy a profil Bloger / Vloger trwają cały rok. Chętne osoby muszą mieć ukończoną szkołę średnią. Nauka trwa 1 rok. 

Źródło: profesjaedukacja.pl

piątek, 20 stycznia 2017

Asystent nauczyciela w przedszkolu– pierwszy krok do pracy w placówkach oświatowych

Praca w  placówkach oświatowych interesuje sporą część młodych ludzi. Swój pierwszy krok w tym kierunku stawiają najczęściej rozpoczynając karierę zawodową od wspierania nauczyciela, z czego czerpią praktyczną wiedzę. Warto wiedzieć, że już po dwóch semestrach nauki w trybie zaocznym słuchacz uzyskuje kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie się pracy w zawodzie Asystent nauczyciela przedszkola.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku Asystent nauczyciela przedszkola to placówki opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym oczywiście przedszkola, zarówno publiczne jak i prywatne. Jest to zawód o charakterze usługowym. Zadaniem asystenta jest wspomaganie nauczyciela w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych. Współpracuje z osobą prowadzącą zajęcia i wspiera ją w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi.

Asystent nauczyciela przedszkola czynnie uczestniczy w pomocy podopiecznym. Asystuje dzieciom w wykonywaniu czynności higieniczno- sanitarnych, przy spożywaniu posiłków, w sprzątaniu po zajęciach, ubieraniu i rozbieraniu się w szatni, zmianie obuwia, nadzoruje czas odpoczynku i leżakowania. Uczy dzieci nie tylko przedmiotów dydaktycznych, realizując program nauczania. Zadaniem asystenta jest także wpojenie dzieciom podstawowych zasad higieny osobistej, zachowania czystości i porządku.

Asystent nauczyciela przedszkola opiekuje się dziećmi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Ponadto zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Jeżeli praca w przedszkolu wydaje Ci się interesująca i pragniesz zdobyć odpowiednie kwalifikacje, koniecznie skontaktuj się z nami. Prowadzimy zajęcia na terenie Warszawy !

Źródło: profesjaedukacja.pl

środa, 11 stycznia 2017

Technik agrobiznesu- perspektywy pracy w rolnictwie i przemyśle spożywczo-przetwórczym

Technik agrobiznesu jest to osoba przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie, a także do pracy w rolnictwie oraz przemyśle spożywczo-przetwórczym. Absolwent  tego kierunku posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą produkcji, ekologii, zagadnień ekonomicznych, nawet tych dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych. 

Osoba z dyplomem Technika agrobiznesu ma spore szanse na znalezienie zatrudnienia. Jest bowiem specjalistą w zakresie szeroko pojętych działań w działalności gospodarczej i w agrobiznesie.  Może podjąć się zadań dotyczących nie tylko samej produkcji, ale i dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych. Posiada też podstawy wiedzy na temat reklamy i kalkulacji opłacalności sprzedaży. Kompleksowa wiedza pozwala na znalezienie pracy na stanowisku, związanym z ekonomią, rolnictwem, marketingiem, zarządzaniem, czy finansami i rachunkowością. 


Technicy agrobiznesu pracują w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych w tej branży, a nawet w urzędach administracji samorządowej. Poza tym Technik agrobiznesu posiada pełną wiedzę oraz umiejętności, które umożliwiają mu prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne na własny rachunek. Wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz dotacji dla gospodarstwa rolnego okaże się w tym przypadku dodatkowym atutem!


Jesteś zainteresowany podjęciem nauki zawodu Technik agrobiznesu ? Dowiedz się więcej ! Zadzwoń lub przyjdź osobiście do Szkoły Profesja Edukacja w Warszawie ! 

BIURA SZKOŁY:
Centrum: ul. Świętokrzyska 18, wejście koło Aioli, III piętro, lokal 325
Praga: ul. Targowa 59, lokal 4a, II piętro, domofon 104

Kontakt tel. 22 82 99 156 lub 533 338 043
Email: warszawa@profesjaedukacja.pl


czwartek, 5 stycznia 2017

Opiekun w domu pomocy społecznej- zawód dla osób chętnych do pomocy potrzebującym

Opiekun w domu pomocy społecznej jest odpowiedzialny za otaczanie opieką i udzielanie pomocy osobie niesamodzielnej, chorej, niepełnosprawnej, bezdomnej, starszej, upośledzonej umysłowo, potrzebującej stałej opieki i pielęgnacji. Do ośrodków trafiają również osoby pochodzące z patologicznych środowisk, alkoholicy czy kobiety uciekające przed przemocą rodzinną.

Opiekun współpracuje z innymi specjalistami i terapeutami realizując programy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności z zakresu higieny osobistej (np. codziennej toalety), samoobsługi (na przykład ubieranie się, spożywanie posiłków) oraz pielęgnacji. Asystuje w prowadzeniu rehabilitacji i musi być przygotowany na czuwanie nad stanem chorego w dzień i w nocy.

Ponadto, opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się organizacją wolnego czasu, mobilizuje do aktywności oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Tym sposobem umożliwia samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i społecznością lokalną. Aktywności te często przybierają formę spacerów, gier i zabaw, działań w kółkach zainteresowań, czytanie, czy zwykłej rozmowy i okazania zainteresowania.

Odpowiedzialne stanowisko jakie zajmuje opiekun w domu pomocy społecznej wymaga od niego określonych kompetencji personalnych i społecznych. Powinien posiadać dojrzałość emocjonalną oraz wrażliwość, musi odznaczać go altruizm i empatia w kontaktach międzyludzkich. Musi też być odporny na sytuacje trudne i stres.

Absolwenci szkoły policealnej na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej mogą znaleźć zatrudnienie w domach małego dziecka, domach pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, placówkach dziennego pobytu dla seniorów, przy warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, ośrodkach dla bezdomnych i samotnych matek , w szpitalach i szkołach.

Źródło: profesjaedukacja.pl

czwartek, 29 grudnia 2016

Technik weterynarii- profil zawodowy i perspektywy pracy

Technik Weterynarii to osoba, która wspomaga lekarza weterynarii wykonując czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej. Pierwszym krokiem do zostania Technikiem Weterynarii jest rozpoczęcie nauki w Szkole Policealnej o tym profilu. Osoby z Warszawy i okolic zachęcamy do poznania programu Szkoły Profesja Edukacja, gdzie trwają zapisy na zajęcia w tym kierunku.

Słuchacze, którzy pragną zdobyć tytuł Technika Weterynarii poznają, co będzie należało do ich zadań. Będą to głównie czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania i leczenia chorób zwierząt oraz profilaktyki, także z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego. Głównym zadaniem Technika Weterynarii jest bowiem wykonywanie zabiegów sanitarno-
weterynaryjnych oraz wspomaganie weterynarza w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt. Zajmuje się także kontrolowaniem stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. 

Nauka na kierunku Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, a także w zakładach przetwórstwa spożywczego czy zakładach hodowli zwierząt.

Ponadto, zdobyty tytuł pozwala samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze, w tym wykonując zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt, czynności związane z prowadzeniem hodowli zwierząt gospodarskich oraz wykonywania zabiegów inseminacji zwierząt. Co więcej, Technik Weterynarii wykonuje czynności związane z badaniami przedubojowymi zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Wszystkich zainteresowanych teoretyczną i praktyczną nauką zawodu, zapraszamy do Szkoły Profesja Edukacja w Warszawie na ul. Świętokrzyska 18, wejście koło Auoli, III piętro, lokal 325. 

Źródło: profesjaedukacja.pl

środa, 21 grudnia 2016

Technik Handlowiec- nauka, wymagania i charakter pracy

Dla wszystkich osób, którzy pragną zawodowo zająć się sprzedażą w Szkole Profesja Edukacja uruchomiliśmy czteroletni kurs na kierunku Technik Handlowiec. W odróżnieniu od kierunku Sprzedawca, prowadzonego w ramach naszej Szkoły Zawodowej, absolwent otrzymuje dyplom technika oraz poszerzoną wiedzę dotyczącą technik sprzedażowych i negocjacyjnych. 

Słuchaczom na kierunku Technik Handlowiec przekazywana jest wiedza dotycząca funkcjonowania rynku, potrzeb konsumentów, marketingu, towaroznawstwa, informatyki, negocjacji, organizacji i zarządzania sprzedażą, księgowości i rachunkowości, prawa cywilnego i handlowego.

Ponadto, przyszły Technik Handlowiec będzie wiedział jak samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w formie firmy handlowej. Pozna sposoby identyfikowania barier występujących na rynku, nauczy się analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, określać koszty działalności handlowej, a także pozna metody badań możliwości wzrostu udziału firmy na rynku.

Osoby z tytułem Technika Handlowca nie myślące o własnej działalności mogą aplikować na stanowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. 

Praca będzie wymagać od niego prowadzenie skutecznego  marketingu, prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami w celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług. 

W związku z charakterem pracy Technik Handlowiec musi posiadać nienaganną kulturę osobistą  i odpowiednią aparycję. Muszą wyróżniać go zdolności komunikacyjne, uczciwość, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów oraz gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki na terenie Warszawy, w Szkole oferującej edukację na kierunku Technik Handlowiec zachęcamy do kontaktu- obecnie trwają zapisy na nowy semestr !!

Nasz numer kontaktowy to 533 338 043 oraz stacjonarny 22 82 99 156.

Źródło: profesjaedukacja.pl